Hinder för Hundar – Upplevelsbana i Skogen

Hinder för Hundar är en upplevelsesbana, som vi håller på att planera och bygga.  Just nu håller vi på att städa i skogen, men snart börjar uppbyggnaden av upplevelsesbana.  Olika utmaningar för din hund  som stimulerar din hund båda fysisk och psykisk såsom gå balans på bräddar, gå på olika underlag, hoppa och sök och mycket mer.  Alla moment/övningar ligger glest i en inhägnad på ca 1 hektar.

Jag efterlyser testpiloter/ekipagen som vill testa och ge sin kritik innan jag öppnar.Har du lust att vara med och testa, ( det är gratis) så vill jag bli glad?
mot besvara frågor i en formulär. Fika ingår ?

Du kan välja mellan  torsdag 31 maj kl 17 – 20 och söndag den 3 juni 11 – 14 . Max 10 deltagare per gång . Beräkna med två timmar. Skicka mig en mail : hundlyftet@outlook.com med din anmälan . Referens: namn på husse/matte , hundens namn och vilken dag du väljer.  Ekipage är förare med samma hund. Man får inte byta ut hunden med en ny hund.

Man får endast använda sele eller ”stum” halsband. Viktigt eftersom att upplevelsesbana inte ska upplevas negativt för hunden. Hundar med halv – eller helstryp får inte delta.  Hunden ska vara i koppel.
Ta massor av godis med –  Något som hunden blir motiverad av.

Vart ? På Hundlyftets adress.  Klicka på länken :”Hundlyftets kontakt – information”  för att se adressen.

 

 

 

 

Rekommenderade artiklar