Hundlyftets personuppgiftpolicy

Vad är GDPR?

Den 25 maj 2018 börjar dataskyddsförordningen (GDPR, General Data Protection Regulation)  tillämpas inom hela EU. Då måste företag, offentliga myndigheter och organisationer som behandlar personuppgifter följa den nya förordningen.

GDPR ska stärka dataskyddet för medborgare inom EU GDPR  syftar till att stärka och harmonisera dataskyddet för medborgare inom EU. Den primära målsättningen med GDPR är att ge individen bättre kontroll över sina personuppgifter och att förenkla lagstiftningen för internationella företag genom att samordna lagstiftningen inom EU.

Hundlyftet personuppgiftspolicy

Hundlyftet lagrar personuppgiftar för att kunna fullgöra försäljning av reservdelar eller tjänst hos oss.  I syfte för att hantera dina köp och förmedla eventuellt ändringar i köpet hos oss samlar vi in följande personuppgifter:

Dit Namn (förnamn och efternamn)
Adress
Telefonnummer
mailadress
Eventuellt andra uppgiftar du själv väljer att lämna ut

Grundlag för insamling av personuppgiftar: att kunde fullföra tjänst mellan kund och Hundlyftet.

Personuppgiftar samlas in samlas in via mail, kontaktformulär eller telefon. När du mailar, skickar via kontaktformulär eller muntlig via telefon dina personuppgiftar för att anmäla till kurs eller boka en tjänst , ger du samtidig Hundlyftet ditt samtycke att jag registrerar dina personuppgifter för att fullgöra ändamålet.

Det är Hundlyftet som äger och behandlar dina personuppgifter.

Lagringstid för personuppgifter hos Hundlyftet:
Kurs : till tjänsten har fullförts
Lagringstidens syfte: att kunde hantera ombokning/avbokning , att kunde kommunicera med varann under kursens förlopp.
Journal: 12 månader efter tjänsten har fullförts.
Lagringstidens syfte:  Berättigat intresse.  Din berättigade intresse att Hundlyftet kan hantera snabbt den önskade tjänst efter förste avslutad behandling. Slutdatum för lagring skrivs in i avtalen.

Era personuppgifter finns på dessa ställen:

Pappersform, inlåst i skåp
Excel på extern hårddisk,  inkopplad i datorn för att göra en faktura. Datorn är skyddad med Norton.
Telefonnummer finns i arbetstelefon.
Ditt namn och stad finns i bokföringsprogrammet.

Du har laglig rätt att:

–          Få tillgång till dina personuppgifter

–          Få dina personuppgifter rättade

–          Få en kopia på dina personuppgifter.

–           I vissa fall få dina personuppgiftar raderade. Rätt till att personuppgifter raderas ifall dina personuppgiftar inte längre är nödvändiga för ändamål som de registreras för.

–          I vissa fall begränsa eller motsätta dig behandling av dina personuppgifter. I  sådana fall kan det bli en fråga för Hundlyftet om att man inte har möjligheten att fullgöra tjänst/kurs och därför förbehåller sig rätten till att neka dig tjänsten.

Bild:  Vid kurs, eller dylikt kan vi be om underskrift för att kunde publicera bild på vår hemsida. Lagringstid och publiceringstid för bild/slutdatum: 01012098.

Du är alltid välkommen att maila oss om radering, rättelse eller andra frågor om dina personuppgifter på mail:  hundlyftet@outlook.com