koppelaggression som det också kallas!

I detta fall kan bland annat BAT 2.0 hjälpa och eller annan en individuell planering för systematisk träning av problematiken

Vi kommer att ha träningspass som är individuell anpassat till hunden.
Vid hjälp av set-ups (miljö) hjälper vi hunden att ta de ”goda beslut” framför reaktivitet.
När hunden känner sig tryggt i ett säkert miljö, börjar hen att förbättra sina sociala färdigheter och lär sig att tackla sina svårigheter på ett mer positivt sätt.


Några punkter som berör hundmötes – träningen:

Vänja sig till andra hundar (sensibilisering)
”egen” belöningssystem
Avstånd är trygghet
Hunden får en möjlighet för att välja ett nytt beteende, som i sin tur ger hunden självförtroende och mer nyfikenhet på sin omgivning.
Hundens egen Kroppsspråk
Koppelhantering
Göra egna ”positiva” beslut. (en loop av positiva beteende börjar och består)


När vi jobbar ihop vill jag inte ha känslan ”driva på” för att man känner man ska ta vara på ”hundpsykologens tid” utan att man känner att det finns gott om tid. Därför blir träffarna vi har oftast på ca 1,5 timmar.

Träningen framgång är beroende på olika förutsättningar, engagemang, tiden man lägger på träningen osv. Jag finns för er som stöd, coaching och uppmuntring. Vi har mellan möten kontinuerligt kontakt via mail eller telefon. Det är viktig för mig att ni känner att ni får den stöd som behövs.

Se mer om BAT på denna video med Grisha Stewart på höger sida av hemsidan

Kroppsspråk:

https://thebark.com/content/dog-walks-sniffing-shaking-and-pulse-rate?fbclid=IwAR0ZDUJeiAmJpcEHvSsgVj0pZypuFlcLEUcEnILHrY0UDI8dpEaUO27Ll08

En film om att vila hjärnan och bli mer i ett med natur och sig själva. Absolut värd att tänka på i hundvärlden också.

https://www.youtube.com/watch?v=_vRMRBxvtZA&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2XtKumOK5yI4apuDXJuFqFXvM8zApisT2VgM5X08sTYzh4qY0aUVD3osc