Hundpsykolog – hur jag jobbar

Hundpsykolog – Hur jag jobbar?

Det är angeläget att tänka att när en hund har ett problembeteende, så ser vi faktisk endast symptomen på ett underliggande orsak. Alltså man behöver ”gå in i hunden” och jobba med hunden inifrån – hur mår hunden allmän? Kan vi förbättra något i livet? Vad är hundens erfarenhet och hur kan vi hjälpa hundens känslor i detta? Huvudvikten av Hundlyftets handlingsplan handlar mestadels om t.ex. hundens eget jag, känslor, relation, och rutiner/vardag , resten kan eventuellt vara själva problembeteende eller vardagslydnad. Om vi inte börjar rätt, kan vi lika bra låta bli faktisk. Hårda bud, men realiteten är om vi inte hjälper hunden i sina känslor, så fortsätter hunden med att vara lika stressad eller okontaktbar, samtidig att vi inte får något positivt feedback. Vi kan inte förvänta oss att problembeteende försvinner om vi inte börjar med att jobba med hunden ”inifrån”.

Jag och Zambi

Jag gör alltid hembesök för här känner hunden sig mer hemstad och inga nya intryck ”förstör” hundens utredning. Man få, med andra ord, ett mera pålitligt intryck av hunden.
På 1:e träffen intervjuer jag. Vi kommer bland annat prata om valp tiden, relation, om det finns fler hundar i hushållet, så kommer vi prata om dynamiken i flocken. Andra frågor om vardagen och rutiner ni har och inte minst vad ni gör ihop. Alla dessa viktiga frågor om dåtid och nutid som tillsammans blir grunden för att hjälpa er med framtiden. Jag kommer att göra en övning med hunden. Jag kallar den för frizonen. Ett redskap jag har tagit in i mitt utredningsprogram, då jag har haft stor nytta av den för att se hundens reaktion, nyfikenhet och arbetsvilja. Sen åker jag hem och vi ses igen efter ca 14 dagar. I dessa dagar skriver jag ned ett komplett handlingsplan till dig, som du får på 2:e träffen.

Charlie

PÅ 2:e träffen överlämnar jag handlingsplanen. Vi kommer genomgå den steg för steg, ha tålamod. Det är ganska mycket information och mycket att ta åt sig. Men handlingsplanen är din och du kan alltid gå tillbaks och se vad jag har skrivit om ett specifikt ämne eller övning. Med tiden får du kläm på det och oftast är handlingsplanen också ett mycket välkommen verktyg i vardagen som inspiration. Finns det övningar som ska göras enligt handlingsplanen, kommer vi att träna på detta också.


På 3:e träffen kommer vi såklart prata om hur det går. Vad har du upptäckt? Vad har du observerad? Vilka resultat ser du? Hur känns det? Osv. Jag har eventuellt kompletterande information om hur vi ska fortsätter? Vissa uppgiftar från handlingsplanen kan vara fundamentala för träningens förlopp och det kommer vi prata om på denna träff.

jag är med i sveriges hundföretagare hmärkt kurs hundlyftet problemhund

På 4:e träffen kommer vi igen prata om hur det har gått? Vad kan vara bra att tänka på i framtiden? Osv. Finns det något i handlingsplanen som faktisk ville vara bra att fortsätta med? Oftast finns det något i handlingsplanen som är bra att ta åt sig som nya rutiner i vardagen t.ex. matvanor och dessutom övningar för att bevara den relation och självfortroende som har blivit förstärkt upp under förloppet.
Ibland behöver man snacka om en specifik händelse eller om övningarna mellan träffen, och man är såklart alltid välkommen att maila, sms:a eller ringa mig! Att ha möjligheten för att prata/skriva om övningar, en händelse eller dylikt är viktig att kunde göra när tanker och händelser inträffar Vi gör också upp en telefontid mellan träffarna, men ting och saker kan hända och man är alltid – som sagt – välkommen att kontakta mig.

Hoppas den, kanske långa, text, ger dig en uppfattning hur mim ideologi är som hundpsykolog, men också hur jag bemöter problemhundens symptom och hjälper er att komma vidare i framtiden, nämligen med att jobba med orsaker och känslor.

Frågor: hundlyftet@outlook.com

Ovanståendes text är beskrivningen av den stora paket inom mina tjänster.  

Rekommenderade artiklar